Sign In
New Customer?
 

FÖLJ LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

 

Vi hjälper er att ta ansvar för den IT utrustning ni inte längre använder. Frågeställningarna är flera den dagen då utrustningen skall återvinnas och det är några saker man bör kolla upp innan. Har mottagaren både produkt- och batteriavtal? Har mottagaren de tillstånd som krävs? Hur skall informationen på lagringsmedia hanteras? Hur skall transporten utföras?

  • Vi har både produkt- och batteriavtal
  • Vi har tillstånd för mellanlagring av farligt avfall
  • Vi har ett slutet transportsystem med säkerhetsskåp
  • Vi kan garantera destruering av information
 

VI HJÄLPER DIG ATT TA ANSVAR FÖR DEN IT-UTRUSTNING DU INTE LÄNGRE ANVÄNDER.

Vi hanterar all typ av IT-utrustning såsom servers, bärbara datorer, stationära datorer, mobiltelefoner, surfplattor, skärm eller skrivare.

Genom att använda dig av våra tjänster när du behöver återvinna datorer ser vi tillsammans till att så många enheter som möjligt kan komma till återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

 

KORREKT RAPPORTERING

Våra klienter får lite mer hos oss än vad de är vana vid från traditionell återvinning då vi jobbar mycket med spårbarhet och rapportering.

  • Som kund får du först en rapport över hur många enheter och kilo vi hämtat hos er.
  • Därefter får ni en rapport på destruerad data, ner på serienummernivå.
  • Den tredje rapporten är den ekonomiska avräkningen, ända ner på komponentnivå. 
  • Till sist får ni en miljörapport på hur mycket återvunnet material projektet resulterat i.

Med vår hjälp kan du således bidra internt till ditt företags miljöredovisning.

 

« Tillbaka

INTRESSERAD AV
ELEKTRONIKÅTERVINNING?

 

Ring oss på 08-588 859 50 eller fyll i formuläret nedan