Sign In
New Customer?
 

Återköp

 

Vi köper allt från små smartphones och datorer till marknadens mest avancerade servrar och lagringslösningar. Vi har en bredd som de flesta av våra konkurrenter saknar samtidigt som vår specialisering på datacenter utrustning är unik. Vi är störst i Sverige på returlogistik och återköp av begagnade servrar, lagring- och nätverksutrustning.

1. Vi värderar er utrustning på förhand och när ni säljer till oss får ni betalt direkt. 
2. Vi sköter all logistik, även om ni vill att vi hämtar i Frankfurt eller Dallas.
3. Vi raderar och återrapporterar på serienummernivå.
(Våra kunder kan även följa produktionen i realtid via vår onlineportal.)


INTRESSERAD

Ring eller maila oss om du vill veta mer:

 

Ring 08-588 859 50 E-post