Sign In
New Customer?

 

 

 

ASSET MANAGEMENT

 

Med vårt verktyg för Asset Management hantering får ni koll på era IT-tillgångars kostnader, garantitider, installationsplatser, restvärden och mycket mer. Verktyget är ett levande projekt där nya funktioner kan implementeras när behoven uppstår.


Prismodell

Webbverktyget är kostnadsfritt för utrustning som finansieras av oss men det går även att hyra funktionen för en låg fast månadskostnad per serienummer.

Intresserad?

Ring eller maila oss om du vill veta mer:

 

Ring 08-588 859 50 E-post